Metoda Krakowska® – skuteczna terapia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

metoda-krakowska---top

Metoda Krakowska® to innowacyjna terapia neurobiologiczna wspomagająca rozwój dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Poznaj jej założenia i korzyści dla dziecka oraz rodziny.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Metoda Krakowska®?
Jakie są założenia Metody Krakowskiej®?
Dla kogo przeznaczona jest Metoda Krakowska®?
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – element Metody Krakowskiej®
5 kluczowych aspektów Metody Krakowskiej®
Gdzie znaleźć pomoce do Metody Krakowskiej®?

Co to jest Metoda Krakowska®?

Metoda Krakowska® to innowacyjna terapia neurobiologiczna, która została stworzona przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską oraz jej zespół z Katedry Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Metoda ta skierowana jest przede wszystkim do dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi, które mają trudności w budowaniu komunikacji językowej. Terapia opiera się na naśladowaniu kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych, aby ustalić indywidualny program ćwiczeń dla dziecka z zaburzeniami. Wspierając rozwój dziecka w sposób kompleksowy i całościowy, Metoda Krakowska® koncentruje się na stymulacji wszystkich funkcji poznawczych, takich jak słuch, wzrok, funkcje lewej półkuli mózgu, system językowy, pamięć, motorykę oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Dzięki stosowaniu Metody Krakowskiej®, dzieci z zaburzeniami mają szansę na poprawę swojej jakości życia, zdobywanie wiedzy oraz umiejętności, które na co dzień mogą być dla nich niedostępne z powodu występujących zaburzeń. Terapia ta opiera się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie naukowych badań eksperymentalnych oraz neurobiologii, a jej efektywność została potwierdzona przez wielu specjalistów i rodziców dzieci korzystających z tej metody. Metoda Krakowska® wyróżnia się swoim holistycznym podejściem do rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny oraz środowiska, w którym się wychowuje, co przekłada się na lepszą adaptację i funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami w społeczeństwie.

Jakie są założenia Metody Krakowskiej®?

metoda krakowska - juniora płyty

Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej® jest całościowe i holistyczne podejście do rozwoju dziecka, które obejmuje wszystkie aspekty jego funkcjonowania, zarówno poznawcze, emocjonalne, jak i społeczne. Terapia stymuluje wszystkie funkcje poznawcze dziecka, takie jak słuch, wzrok, funkcje lewej półkuli mózgu, system językowy, pamięć, motorykę oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Poprzez naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych, ustala się indywidualny program ćwiczeń dla dziecka z zaburzeniami, uwzględniając jego unikalne potrzeby i możliwości.

Metoda Krakowska® czerpie z badań eksperymentalnych, dotyczących kształtowania się reprezentacji poznawczych, a także z procesów uczenia się nowych zadań przez neurony. Korzystanie z tych naukowych osiągnięć pozwala na skuteczne stymulowanie rozwoju dziecka, jednocześnie dostosowując terapię do jego indywidualnych potrzeb. W terapii Metodą Krakowską® istotną rolę odgrywa również zaangażowanie rodziny i bliskiego środowiska dziecka, które są niezbędnym wsparciem w procesie jego rozwoju.

Jednym z kluczowych elementów Metody Krakowskiej® jest zastosowanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, która pozwala dzieciom na efektywne opanowanie umiejętności czytania oraz komunikacji językowej. Ta metoda bazuje na wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu, uwzględniając naturalne mechanizmy językowe i poznawcze. Metoda ta wspomaga rozwój kompetencji językowych, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.

Ważnym aspektem terapii Metodą Krakowską® jest również przekonanie, że każde dziecko z zaburzeniami ma prawo do zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które z powodu występujących zaburzeń nie mogą zostać przez nie samodzielnie zdobyte. Ten sposób myślenia podkreśla wymóg stymulacji rozwoju zdrowego dziecka i jednoczesnego korygowania zaburzeń funkcjonalnych, wrodzonych, genetycznych i nabytych. Metoda opiera się na neurobiologicznej tezie, według której zdolność do powstawania nowych synaps nigdy się nie kończy i jest w pełni zależna od konkretnych doświadczeń dostarczanych jednostce. Dziecko uczy się zachowań i ról społecznych przede wszystkim językowo, biorąc czynny udział w interakcjach społecznych, jednak zanim będzie gotowe do przyswajania umiejętności i wiedzy o świecie w grupie rówieśniczej, musi współdziałać indywidualnie z osobą dorosłą. Metoda Krakowska® umożliwia takie współdziałanie, dostarczając dziecku narzędzi do efektywnej komunikacji i rozwijania swojego potencjału.

Dla kogo przeznaczona jest Metoda Krakowska®?

metoda krakowska - juniora - memo

Metoda Krakowska® jest polecana przede wszystkim dla dzieci z różnymi zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi, które mają trudności z komunikacją językową oraz z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Jest to terapia odpowiednia dla dzieci z zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, zagrożonym autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami wpływającymi na rozwój kompetencji językowych i społecznych. Dzięki swojemu holistycznemu podejściu, Metoda Krakowska® potrafi dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, oferując mu optymalne warunki do rozwoju i nauki.

Terapia Metodą Krakowską® ma na celu stworzenie solidnych podstaw do dalszego rozwoju, wspierając dziecko w opanowaniu umiejętności i zdobyciu wiedzy, które nie mogłyby zostać samodzielnie zdobyte z powodu występujących zaburzeń. Wspierając rozwój dziecka na wielu płaszczyznach, terapia Metodą Krakowską® pozwala na stopniową poprawę jego funkcjonowania, co przekłada się na lepszą jakość życia, zdolność do samodzielności oraz integrację z otoczeniem społecznym. Terapia Metodą Krakowską® może być stosowana zarówno w ośrodkach terapeutycznych, jak i w domowym zaciszu, co umożliwia rodzicom bliską współpracę z terapeutami oraz obserwację procesu rozwoju swojego dziecka.

Nie można również zapomnieć o tym, że terapia Metodą Krakowską® sprzyja także budowaniu więzi emocjonalnych między dzieckiem a jego bliskimi, co ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego malucha. Dziecko, które czuje się akceptowane, kochane i zrozumiane, będzie chętniej angażować się w proces terapeutyczny i korzystać z pomocy osób dorosłych, co z kolei sprzyja osiąganiu sukcesów w pracy nad własnym rozwojem.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® - element Metody Krakowskiej®

metoda krakowska rysowanie

Jednym z istotnych elementów terapii Metodą Krakowską® jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, opracowana przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską. Jest to innowacyjna metoda nauczania czytania sylabami, która opiera się na wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu, uwzględniając naturalne mechanizmy językowe oraz poznawcze. Jej celem jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz budowania systemu fonetyczno-fonologicznego, co przekłada się na rozwój kompetencji komunikacyjnych, językowych i społecznych dziecka.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® opiera się na założeniu, że dziecko najpierw musi zrozumieć, jakie związki istnieją między poszczególnymi sylabami, a następnie nauczyć się czytać posługując się nimi. W procesie nauczania czytania dziecko przyswaja wiedzę na temat konstrukcji sylab, ich dźwięków oraz znaczeń. Metoda ta pozwala na równoczesne rozwijanie umiejętności czytania i pisania, co sprzyja lepszemu zrozumieniu języka oraz szybszemu opanowaniu kompetencji językowych. W trakcie nauki czytania Symultaniczno-Sekwencyjną Metodą®, dziecko posługuje się specjalnymi zestawami sylab, które są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

W terapii Metodą Krakowską® Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® stanowi kluczową technikę, która wspiera rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim pozwala na opanowanie umiejętności czytania, co jest niezbędne do zdobywania wiedzy oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto, metoda ta wpływa na rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego, co przekłada się na poprawę dykcji oraz zdolności do rozumienia i formułowania wypowiedzi. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® również wspiera rozwój umiejętności społecznych dziecka, gdyż umożliwia mu komunikowanie się z innymi osobami oraz nawiązywanie relacji opartych na zrozumieniu oraz wzajemnym szacunku.

Warto zaznaczyć, że Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® jest dostosowana do specyfiki funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, dzięki czemu może być stosowana już od wczesnego dzieciństwa, z odpowiednim wsparciem ze strony terapeuty oraz rodziny. Całościowe podejście do rozwoju dziecka, które oferuje terapia Metodą Krakowską®, sprawia, że Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® jest nie tylko skutecznym narzędziem terapeutycznym, ale także istotnym elementem wszechstronnego rozwoju dziecka, które wspiera jego samodzielność oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

5 kluczowych aspektów Metody Krakowskiej®

metoda krakowska sekwencje
  • Terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka
  • Całościowe podejście do rozwoju funkcji poznawczych
  • Wspieranie kompetencji komunikacyjnych i językowych
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® jako kluczowa technika terapii
  • Zaangażowanie rodziny w terapię i obserwację procesu rozwoju dziecka

Gdzie znaleźć pomoce do Metody Krakowskiej®?

metoda krakowska - juniora - sorter

Pomoce dydaktyczne do Metody Krakowskiej® są niezbędne do realizacji terapii w domu, gdzie rodzice również mogą zaangażować się w proces rozwoju swojego dziecka. Te materiały można znaleźć w sklepach specjalistycznych oraz w internecie, gdzie oferowane są różnorodne zestawy ćwiczeń, akcesoria oraz gry edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Warto zainwestować w wysokiej jakości pomoce, które spełniają wymagania terapii Metodą Krakowską®, gdyż ich stosowanie może znacząco przyczynić się do postępów dziecka w zakresie komunikacji językowej oraz funkcjonowania społecznego.

Przykładem takiego miejsca, gdzie można znaleźć pomoce do terapii Metodą Krakowską®, jest sklep internetowy www.juniora.pl. Oferuje on szeroką gamę materiałów dydaktycznych, takich jak karty obrazkowe, gry planszowe, puzzle, zestawy sylab czy pomoce do nauki ruchów ust i języka. Sklep ten oferuje również specjalistyczne poradniki dla rodziców i terapeutów, które pomagają w stosowaniu Metody Krakowskiej® w praktyce oraz dostosowaniu jej do indywidualnych potrzeb dziecka. Warto pamiętać, że odpowiednie wyposażenie w materiały terapeutyczne to tylko połowa sukcesu – równie ważne jest ich regularne i świadome wykorzystanie w terapii oraz współpraca z terapeutami i nauczycielami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami.

Ponadto, w miarę jak dziecko rośnie i rozwija się, istnieje potrzeba wykorzystywania różnych materiałów i narzędzi, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom i możliwościom. Pomoce dydaktyczne do Metody Krakowskiej® powinny być starannie dostosowane do wieku, poziomu rozwoju oraz sytuacji dziecka, co pozwoli na jego optymalne wsparcie w procesie nauki i rozwijania kompetencji językowych oraz społecznych. Warto korzystać z rekomendacji terapeutów oraz nauczycieli, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami oraz znają specyfikę terapii Metodą Krakowską®, gdyż ich wskazówki mogą być nieocenione w procesie wyboru odpowiednich pomocy oraz realizacji terapii w domu.

Tagi do wpisu
napisany przez
Więcej od wPokoiku.pl
Łóżeczko dla noworodka dostawne – idealny wybór dla rodzica
Łóżeczko dla noworodka dostawne to nie tylko wygoda dla malucha, ale także...
Czytaj więcej
0 replies on “Metoda Krakowska® – skuteczna terapia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”